Cookies

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats som använder cookies (små textfiler med information) bli informerade om vilka cookies som används, vad de används till och hur de kan undvikas. Läs mer om lagen och dess innebörd på Post och Telestyrelsens hemsida

På gullegardens.se används olika typer av cookies som lagras på din dator, cookies som endast lagras under ditt pågående besök (sessionscookies), cookies som lagras även mellan dina besök samt så kallade tredjepartscookies.

Cookies används av gullegardens.se för att ge dig som besökare tillgång till olika grundläggande funktioner för att underlätta din användning och förbättra din upplevelse av webbplatserna. Information som sparas i cookies är exempelvis information kring formulär som du svarat på/fyllt i och inställningar för hur webbplatserna visas (upplösning, språk osv). För att förbättra webbplatserna använder Gullegårdens Glutenfria bageri dessutom cookies för att kunna föra statistik över våra besökare. Den information som samlas in avidentifieras och personliga uppgifter som kan knytas till dig används aldrig för statistik.

Stänga av cookies
Du behöver inte acceptera att ta emot cookies om du inte vill och du kan när som helst stänga av cookies genom att ange detta i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du ska gå tillväga beskrivs i din webbläsares hjälpavsnitt. Genom webbläsarens inställningar kan du även radera eventuella cookies som redan sparats på din dator. Tänk dock på att om du stänger av cookies så kan vissa tjänster och/eller sidor helt eller delvis sluta att fungera.

Disclaimer

Information som redovisas på denna webbplats är enbart allmän information i upplysningssyfte och bör inte användas som professionell juridisk rådgivning i enskilda frågor.

Gullegårdens Glutenfria bageri arbetar kontinuerligt med webbplatsen och strävar efter att alltid ha en felfri, komplett och uppdaterad webbplats. Trots detta kan tekniska fel, ej uppdaterad information eller skrivfel resultera i missledande information. Användning av informationen sker därför på egen risk och du bör själv kontrollera riktigheten och fullständigheten i informationen på gullegardens.se. Gullegårdens glutenfria bageri tar inget ansvar och åtar sig ingen ersättningsskyldighet av något slag med anknytning till eller i samband med användningen av denna webbplats eller materialet därpå.

Länkar till andra webbplatser ges i bekvämlighetssyfte. Gullegårdens glutenfria bageri tar inget ansvar för materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser och tar inte heller ansvar för skada som uppkommer till följd av användningen av dessa webbplatser.